• Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten
  • Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Wedstrijdreglement - Win een boekenbon van € 50

1. Deze exclusieve wedstrijd wordt georganiseerd door:

Standaard Boekhandel NV

Industriepark-Noord 28 A
9100 Sint-Niklaas

(Ondernemingsnummer 0426 396 954)

2. De periode om het online deelnemingsformulier in te vullen loopt enkel op de dag van de desbetreffende jobbeurs.

3. Deze wedstrijd loopt enkel op de jobbeurzen waar Standaard Boekhandel aan deelneemt.

4. Standaard Boekhandel behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Standaard Boekhandel kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Standaard Boekhandel.

5. De prijzenpot voor deze wedstrijd bestaat uit 1 boekenbon van Standaard Boekhandel t.w.v. € 50.

6. Verloop van de wedstrijd:

• Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de jobbeurs zelf, via het scannen van de betreffende QR-code.
• De deelnemer surft naar de wedstrijdpagina op de website van Standaard Boekhandel via de QR-code. Hij/zij beantwoordt hier de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag, vult zijn/haar persoonlijke gegevens in en bevestigt hiermee zijn/haar deelname aan de wedstrijd. Dit voor het einde van de jobbeurs van die dag.
• Na afloop van de wedstrijd zal de winnaar worden bepaald op basis van de evaluatie van de antwoorden van alle deelnemers op de wedstrijd- en schiftingsvraag. Of de deelnemer al dan niet een prijs wint, wordt bepaald door het geven van het correcte antwoord op de wedstrijdvraag en antwoord op de schiftingsvraag. De deelnemer die de wedstrijdvraag correct heeft beantwoord en wiens antwoord op de schiftingsvraag het correcte antwoord hierop het dichtst benadert, wint de prijs. In geval meerdere deelnemers eenzelfde winnende antwoord geven op de schiftingsvraag, zal de winnaar bij lottrekking worden bepaald. De deelnemer weet dus niet onmiddellijk na het invullen van het wedstrijdformulier of hij/zij gewonnen heeft.

7. Na het bepalen van de winnaar van de wedstrijd zal Standaard Boekhandel met de winnaar(s) persoonlijk contact opnemen om met hem/haar de praktische modaliteiten voor het in ontvangst nemen van de prijs af te spreken. Deze prijs wordt in principe uitsluitend overhandigd aan de winnaar/winnares zelf, die daarvoor kan verzocht worden om zijn/haar identiteit te bewijzen. De deelnemer verliest het recht op zijn/haar prijs, indien hij/zij daarna zijn/haar prijs niet binnen de afgesproken termijn en volgens de afgesproken modaliteiten (die schriftelijk zullen worden vastgelegd) in ontvangst heeft genomen.

8. Standaard Boekhandel verwerkt de persoonsgegevens verkregen via het deelnameformulier in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

• Naam en voornaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer

Doeleinden:
Deze informatie is nodig om u te kunnen contacteren indien u de wedstrijd gewonnen heeft. Wij nemen deze gegevens ook op in onze HR-database. We geven de gegevens niet door aan derden.

De persoonsgegevens worden enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerkt. De gegevens worden 1 jaar bewaard om reacties te kunnen afhandelen.

De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op een vrije en uitdrukkelijke toestemming die de deelnemers gegeven heeft bij het invullen van het deelnameformulier van deze wedstrijd.

Het is steeds mogelijk om als deelnemer je toestemming en bijgevolg deelname aan de wedstrijd in te trekken door een mail te sturen naar klantendienst@standaardboekhandel.be. Hoe je je andere rechten onder de Privacywetgeving kan uitoefenen, kan je terugvinden in onze algemene privacy policy (www.standaardboekhandel.be/privacy).

9. Dubbele deelnames worden automatisch gediskwalificeerd.

10. Over de uitslag van deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

11. Medewerkers van Standaard Boekhandel, Standaard Boekhandel Logistiek of Club, alsook hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

12. Geen enkele van de prijzen kan ingeruild worden tegen speciën of andere voordelen in natura.

13. In geval van vermoeden van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Standaard Boekhandel zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Standaard Boekhandel uit te sluiten.