• Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten
  • Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten

WEDSTRIJDREGLEMENT: Win een cameo in strip 3 van 'De nieuwe avonturen van de Kiekeboes'

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door:

Standaard Boekhandel NV

Industriepark-Noord 28 A
9100 Sint-Niklaas

(Ondernemingsnummer 0426 396 954)

2. De wedstrijd loopt van zaterdag 18 mei tot en met zondag 16 juni 2024.

3. De wedstrijd loopt uitsluitend in de webshop van Standaard Boekhandel. Deelname aan de wedstrijd is niet mogelijk in geval van aankopen in een fysieke winkel van Standaard Boekhandel.

4. Standaard Boekhandel behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Standaard Boekhandel kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Standaard Boekhandel.

5. De prijzenpot voor deze wedstrijd bestaat uit:
1 cameo (= word zelf een personage) in strip 3 van 'De nieuwe avonturen van de Kiekeboes'.

6. Verloop van de wedstrijd:

• Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel na pre-order van strip 2 'Make-up story' (ISBN 9789002281723) vóór 17 juni 2024 in de webshop van Standaard Boekhandel.
• Elke koper die in aanmerking komt op basis van bovenstaande voorwaarden, ontvangt op dinsdag 18 juni 2024 een e-mail met link naar het wedstrijdformulier. Dit formulier kan ingevuld worden t.e.m. 23 juni 2024.
• Na afloop van de wedstrijd zal de winnaar worden bepaald op basis van de evaluatie van de antwoorden van alle deelnemers op de wedstrijd- en schiftingsvraag. Of de deelnemer al dan niet wint, wordt bepaald door het geven van het correcte antwoord op de wedstrijdvraag en antwoord op de schiftingsvraag. De deelnemer die de wedstrijdvraag correct heeft beantwoord en wiens antwoord op de schiftingsvraag het correcte antwoord hierop het dichtst benadert, wint de prijs. In geval meerdere deelnemers eenzelfde winnende antwoord geven op de schiftingsvraag, zal de winnaar bij lottrekking worden bepaald. De deelnemer weet dus niet onmiddellijk na het invullen van het wedstrijdformulier of hij/zij gewonnen heeft.

7. Na het bepalen van de winnaar van de wedstrijd zal Standaard Boekhandel met de winnaar(s) persoonlijk contact opnemen om met hem/haar de praktische modaliteiten voor het in ontvangst nemen van de prijs af te spreken. Deze prijs wordt in principe uitsluitend overhandigd aan de winnaar/winnares zelf, die daarvoor kan verzocht worden om zijn/haar identiteit te bewijzen. De deelnemer verliest het recht op zijn/haar prijs, indien hij/zij daarna zijn/haar prijs niet binnen de afgesproken termijn en volgens de afgesproken modaliteiten (die schriftelijk zullen worden vastgelegd) in ontvangst heeft genomen.

8. Standaard Boekhandel verwerkt de persoonsgegevens verkregen via het deelnameformulier in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

• Naam en voornaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
Deze informatie is nodig om u te kunnen contacteren indien u de wedstrijd gewonnen heeft.

• De winkel van mijn keuze
Deze informatie is nodig om te weten in welke winkel u de troostprijs zou willen ophalen.

De persoonsgegevens worden enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerkt en slechts zolang de wedstrijd loopt. De gegevens worden na afloop wel 1 jaar bewaard om reacties te kunnen afhandelen.

De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op een vrije en uitdrukkelijke toestemming die de deelnemer gegeven heeft door het invullen van het deelnameformulier van deze wedstrijd.

Het is steeds mogelijk om als deelnemer je toestemming en bijgevolg deelname aan de wedstrijd in te trekken door een mail te sturen naar klantendienst@standaardboekhandel.be. Hoe je je andere rechten onder de Privacywetgeving kan uitoefenen, kan je terugvinden in onze algemene privacy policy (www.standaardboekhandel.be/privacy).

9. Per unieke code kan slechts éénmaal worden deelgenomen aan deze wedstrijd. Dubbele deelnames worden automatisch gediskwalificeerd.

10. Over de uitslag van deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

11. Medewerkers van Standaard Boekhandel, Standaard Boekhandel Logistiek of Club, alsook hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

12. Geen enkele van de prijzen kan ingeruild worden tegen speciën of andere voordelen in natura.

13. In geval van vermoeden van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Standaard Boekhandel zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Standaard Boekhandel uit te sluiten.